Skip to content
Satakylät

Museotaksvärkki

KÖYLIÖ-SEURAN MUSEOTAKSVÄRKKI LEADER-HANKE 2017-2018

Yttilän kyläyhdistys ry oli yksi hankkeen monista tukijoista.

Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hanke tallensi ja päivitti köyliöläistä aineellista kulttuuriperintöä talkoohengessä. Hankkeen tavoitteena oli päivittää Tuiskulan Torpparimuseon, Räisälä-museon, Yttilän Museokoulun sekä Köyliön kappeliseurakunnan esinekokoelmat ja -luettelot tähän päivään.

Työtä oli runsaasti, joten talkoolaisten merkitys ja apu oli hankkeelle erityisen tärkeää. Taksvärkkiin kuului esinekokoelmatyön lisäksi riukuaitataksvärkki. Vuoden 2017 kesällä uusittin Tuiskulan Torpparimuseon pihamaan riukuaita. Vuoden 2018 alkukesänä tehtiin Museokoulun tontille Utterin ojan viereen pieni pätkä riukuaitaa, jossa oli valokuvien mukaan 1900-luvun taitteessa sellainen ollut. Lisäksi järjestettiin esinevalokuvaus- ja esineinventointitalkoita.

Kotimuseoiden ylläpitäjille järjestettiin Museotaksvärkin sisällä myös esinekokoelmakoulutusta Yttilän museokoululla 11.4.2018. Tilaisuus kesti taukoineen kuusi tuntia. Koulutuksen vetivät Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti sekä esinekonservaattori Kaisa Lindewall.

Museotaksvärkki -hanketta johti Mikko Eskola ja hankkeen työntekijänä toimi Hanna Jaakola.

Museotaksvärkillä on oma bloginsa, jota Hanna Jaakola päivitti hankkeen aikana säännöllisesti. Blogi on edelleen nähtävissä osoitteessa:

https://museotaksvarkki.wordpress.com/

Museotaksvärkin tuloksena Museokoulun kokoelmiin voi tutustua nyt Köyliö-seuran kuva-arkistossa, esimerkiksi hakusanalla ”museokoulu”:

http://www.koylio-seura.fi/default2.asp?active_page_id=354