Skip to content
Satakylät

Hiisinranta ehommaksi

HIISINRANTA EHOMMAKSI 2017

Hiisinranta ehommaksi hanke oli Leader Pyhäjärviseudun Kulmakunnat kuntoon – teemahankkeen alahanke, jonka aikana Yttilän kyläyhdistys edisti Hiisinrannan viihtyisyyttä ja käyttökelpoisuutta. Aikaisemman rannan kunnostusprojektin aikana asennettu punainen viira oli paljastunut ja järvikaislakasvusto oli päässyt valloilleen. Hankkeen suunnittelu tapahtui syksyllä 2016.

Tämän uuden hankkeen tarkoituksena oli tuoda rantaan uutta hiekkaa viiran peittämiseksi. Lisäksi kyläyhdistyksen käyttöön hankittiin käsin käytettävä kaislaleikkuri, jolla rantaa voi pitää auki järvikaislasta. Pitkä laituri tarvitsi myös muutaman ponttonin lisää, ja niiden hankkiminen ja asennus sisällytettiin hankkeeseen mukaan.

Hiekanajo toteutettiin siinä vaiheessa kun jää kesti traktorin painon. Näin tapahtui 30.1.2017, jolloin tilattiin rantaan kolme kuormaa luonnonhiekkaa. Hiekka lanattiin viiran kulmiin asennettujen merkkikeppien osoittamalle alueelle traktorilla ja vaikeissa paikoissa käsin. Mittamiestä tarvittiin mittaamaan hiekan paksuus, että hiekka jakaantuisi jäälle tasaisesti.

Keväällä luonto ja lämpö tekivät tehtävänsä, ja jäälle ajettu hiekka laskeutui suunnitellusti viiran päälle jäiden sulaessa. Hiisinrannan kevättalkoissa laiturin lisäponttoonit asennettiin ennen kuin laituri laskettiin veteen. Kaislat leikattiin ensimmäisen kerran kevättalkoiden yhteydessä. Järvessä oli kesällä 2017 paljon vesirutto -kasvustoa ja se vaikeutti kaislaleikkurin käyttöä. Toinen kaislanniitto tehtiin lokakuussa. Hankkeessa tehtiin 11 tuntia talkootyötä ja hankkeen kokonaishinnaksi tuli runsas 800 €.